• Other News

  Mar 24
  Nov 13
  19˚ edition of Turkiye World Trade Bridge – Food, Agriculture & FMCG Në kuadër të  samitit të 19˚ “Turkiye World Trade Bridge 2013” i organizuar nga Konfederata e Industrialistëve të Turqisë – Tuskon, ACITAD – (...)

  » Read more

  Oct 14
  “Financial and electronic crime” seminar ACITAD organizon seminarin me teme ”Krimi financiar dhe elektronik. Format e shfaqjes dhe masat parandaluese qe duhet  te ndermarrin kompanite e (...)

  » Read more

 • Events